INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszym oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana o tym, że:

  1. administratorem moich danych osobowych będzie SEBASTIAN WÓJCIK "WÓJCIK" STOLARKA DREWNIANA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Cementowa 4, 51-502 Wrocław. NIP: 8951392854
  2. moje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie artykułu 6 ustępu 1 litera a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody;
  3. odbiorcami moich danych osobowych będą pracownicy firmy  SEBASTIAN WÓJCIK "WÓJCIK" STOLARKA DREWNIANA  odpowiedzialni za sprzedaż, marketing i promocję;
  4. moje dane osobowe będą przechowywane do chwili wycofania przeze mnie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych;
  5. posiadam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych mnie dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych;
  6. posiadam prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; prawo cofnięcia zgody może być wykonane przez oświadczenie złożone administratorowi wysłane na adres e-mail biuro@oknawójcik.pl 
  7. posiadam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych;
  8. podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne;
  9. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany ani nie dokonuje profilowania, o którym mowa w artykule 22 ustęp 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.